Rekisteriseloste

 • Tilitoimisto pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi näille asiakkaille.
 • Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 • Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään em. perustiedoista. Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.
 • Palkanlaskennan tietojärjestelmässä säilytetään asiakkaan työntekijöiden palkka- ja verotiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle, kullekin henkilölle ja Verohallinnolle sekä sosiaalivakuutusyhtiöille.
 • Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnon tai muun viranomaisen tarkastajille.
 • Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.
 • Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon asiakkaalta vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle.
 • Lisäksi asiakkaan tilintarkastajilla on pääsy kaikkiin kyseistä asiakasta koskeviin tilitoimistossa sälytettäviin henkilötietoihin.
 • Tilitoimistossa sälytettäviä asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Henkilörekisterit sijaitsevat tilitoimiston tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. 
   
  Rekisterinpitäjä: L S Kirjanpito Oy Isonjärvenkuja 10, 02940 Espoo